GC
Zebron 7HG-G027-11-GGC from Phenomenex. Order Now
Zebron ZB-SemiVolatiles w/GUARDIAN, 10 m, GC Cap. Column 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm, Ea from Phenomenex
GC
Zebron
Application Specific
ZB-SemiVolatiles
30
0.25
0.25
Zebron ZB-SemiVolatiles w/GUARDIAN, 10 m, GC Cap. Column 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm, Ea
Zebron    ZB-SemiVolatiles
Part No: 7HG-G027-11-GGC
Qty: 
Price (Ea):
 $768.00